Det handler ikke om kvoter, men om børn …

Ifølge professor Nina Smith, som igennem flere år har forsket i kvinders karriere, giver det ikke mening at indføre kvindekvoter i bestyrelserne. Hun mener, der er hold i påstanden om, at kvinder ikke er kvalificerede til disse stillinger. Ikke fordi kvinder er for dumme, men fordi de ikke får de samme muligheder som mænd for at kvalificere sig.

Foto: miweme

Ingen topposter til barselskvinder

Hvis man tror, at barsel ikke længere er et problem for kvinder, må man tro om igen. Arbejdsgiverne har godt nok accepteret den lange barsel, men når det kommer til forfremmelser, holder de igen. Dermed er vejen til de indflydelsesrige poster lukket for de fleste kvinder.

 

Langt mellem kvinderne

Nina Smith påpeger, at selvom kvinder i dag er bedre uddannet end mænd og klarer sig væsentligt bedre gennem uddannelsessystemet, er det stadig fortrinsvis kvinderne, der tager barslen, barnets første sygedag, henter børn osv. Derfor er der kun 13-14% kvinder på direktionsgangene.

What dælen do we do?

Jeg stiller nu spørgsmålet: Hvad der skal til for at få flere kvinder gennem flaskehalsen til de indflydelsesrige poster? Skal fædrene tage halvdelen af barslen? Skal vi indføre første-sygedag-kvoter, så forældrene deles ligeligt om dem? Eller skal vi forlange, at børnefødsler ikke skal kunne bruges imod kvinder?

Karriere uden kompromis

Jeg stemmer for det sidste. At drage omsorg for et barn, må aldrig være noget en kvinde skal gå på kompromis med, for at sikre sig en fortjent karriere. Jeg går ud fra, at de fleste mænd i ledende stillinger har børn. Derfor ved de også, hvor vigtig en opgave barselskvinden løser. Set i det perspektiv burde det være mænds fornemste opgave at være med til at skabe en ledelseskultur, der kan rumme, at kvinder eller mænd af og til må holde orlov for at varetage artens overlevelse.

Delt orlov

Man kunne argumentere for at dele barselsorloven mellem forældrene, og i nogle familier vil en delt orlov sikkert fungere godt. Problemet opstår der, hvor det bliver et krav, at karrierekvinden skal tilbage på jobbet efter seks måneder, uanset om det fungerer eller ej. Jeg mener stadig, at vi skal indrette vores samfund, så der bliver plads og luft til at være mennesker, uden at det skal udelukke kompetente kvinder fra indflydelsesrige poster. Det er måske ikke orlovsreglerne, der bør ændres, men snarere præmissen for vores arbejds- og familieliv.

Læs artiklen: “Kvinderne skal op gennem karrierehierarkiet”

 

1 thought on “Det handler ikke om kvoter, men om børn …

  1. OG det handler om arbejdsmarkedets præmisser, for er det absolut nødvendigt med alle de mange daglige arbejdstimer? E rdet ikke derfor vi har stress og depressioner, og en bunke statsautoriseret narko, så vi kan klare ræset? Nu når vi har krisetider er det måske på tide, at se på selve strukturen omkring måden vi arbejder på? Behøver vi jagte et evigt voksende BNP? – Anyway Lisa, endnu et indlæg, der giver mig stof til eftertanke og lyst til debat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *